articlesliten.gif (819 bytes)
Artikel i Klassrum direkt om Annika Östberg
Recension av "Smoke" i Lunds Studenters Filmstudio
"Ett möte med Annika Östberg"
Intervju i Kollegiet om The Learning Bridge
Artikel i Expressen om Annika Östberg
"Leaving Timbuktu Blues"
Tankeverktyg i gymnasieskolan för Skandinaviska Institutet för Kreativt Tänkande (www.sikt.se)